Obserwacje astronomiczne w Egiertowie

W sobotę 7 lutego jeżeli pozwoli nam pogoda weźmiemy udział w obserwacjach astronomicznych, organizowanych wspólnie z pizzerią BRAMASOLE w Egiertowie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

pizza