Astronomia w województwie pomorskim

W dniach 23-28 sierpnia odbyło się szkolenie, w którym astronomowie z naszego obserwatorium (Bogna i Adam) pomagali szkolić nauczycieli z województwa pomorskiego, tak by byli oni gotowi poprowadzić w swoich szkołach kółka astronomiczne. Co noc prowadziliśmy obserwację astronomiczne, tak by każdy z nauczycieli był gotowy samodzielnie poprowadził pokaz nieba. Szkolenia odbyły się w ramach stowarzyszenia „Pod wspólnym niebem” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej.

IMG_1418