Wieczory otwarte

Obserwatorium będzie otwarte dla wszystkich chętnych począwszy od 16 listopada 2021

  • we wtorki od 19:00 do 21:00
  • okazjonalnie dodatkowo w inne dni – w przypadku czystego nieba – informacja będzie podawana danego dnia rano.